Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Mr Keith Roberts 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 5