Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Gwaith, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4