Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Richard A Dew 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Alun Roberts 2
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Peter S Rogers 5
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 4
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Alun Roberts 4