Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 6
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Dylan Rees 7
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 7
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 7
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 7
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Alun Roberts 7
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 2
Cynghorydd John Ifan Jones 2
Cynghorydd Ken Taylor 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 2
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Liz Wood 2
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 2
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 2
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 2
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 2
Cynghorydd Keith Roberts 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Ymweliadau Safle, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 0
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 1
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 0
Cynghorydd Neville Evans 1
Cynghorydd Jackie Lewis 1
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Ieuan Williams 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1