Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Nicola Roberts 6
Cynghorydd John Griffith 7
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 7
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Eric Wyn Jones 6
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Penodiadau, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 2
Cynghorydd R Meirion Jones 2
Cynghorydd Llinos Medi Huws 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 0
Cynghorydd Richard A Dew 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Kenneth P Hughes 5
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Mr Keith Roberts 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 5
Pwyllgor Trwyddedu, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 0
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 0
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Ieuan Williams 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Cynghorydd Eric Wyn Jones 0
Cynghorydd Glyn Haynes 0
Ymweliadau Safle, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd John Griffith 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Eric Wyn Jones 5
Cynghorydd Glyn Haynes 5