Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Pwyllgor Gwaith, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Pwyllgor Penodiadau, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Llinos Medi Huws 3
Cynghorydd R Meirion Jones 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 2
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 0
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 0
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0