Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 0
Cynghorydd Richard A Dew 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 3
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Llinos Medi Huws 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 3
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Peter S Rogers 3
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd Eric Wyn Jones 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Nicola Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Pwyllgor Gwaith, 11 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 9
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 9
Cynghorydd Llinos Medi Huws 9
Cynghorydd Carwyn Jones 9
Cynghorydd R Meirion Jones 9
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 9
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 9
Cynghorydd Ieuan Williams 9
Cynghorydd Robin Wyn Williams 9
Pwyllgor Penodiadau, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 7
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 7
Cynghorydd Glyn Haynes 7
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Kenneth P Hughes 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Llinos Medi Huws 6
Cynghorydd R Meirion Jones 5
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Ymweliadau Safle, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2