Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 0
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Alun Roberts 2