Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Peter S Rogers 0
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Gwaith, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 3
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Alun Roberts 3
Pwyllgor Penodiadau, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Pwyllgor Trwyddedu, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Ymweliadau Safle, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 3