Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Gwaith, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Carwyn Jones 5
Cynghorydd Llinos Medi 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 5
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Pwyllgor Trwyddedu, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Ieuan Williams 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Cynghorydd Glyn Haynes 0
Ymweliadau Safle, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4