Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 2
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 4
Cynghorydd Pip O'Neill 2
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Keith Roberts 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 6
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 6
Cynghorydd Ken Taylor 7
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 7
Cynghorydd Neville Evans 7
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Liz Wood 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Glyn Haynes 7
Pwyllgor Penodiadau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Carwyn Jones 0
Cynghorydd Llinos Medi 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Ymweliadau Safle, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 0
Cynghorydd Ken Taylor 6
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 5
Cynghorydd Jackie Lewis 4
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4