Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 0
Cynghorydd Richard A Dew 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 3
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Llinos Medi Huws 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 3
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Peter S Rogers 3
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes 0
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Alun Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Peter S Rogers 2
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 0
Cynghorydd John Griffith 6
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 4
Cynghorydd Bryan Owen 6
Cynghorydd Dylan Rees 6
Cynghorydd Alun Roberts 5
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Nicola Roberts 2