Events Calendar
1 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
1.00 o'r gloch

Cyfarfod WEDI'I GANSLO, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Cyfarfod Rhithiol

2 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH


3 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod rhithiol

4 Tachwedd 2021 DYDD IAU


5 Tachwedd 2021 DYDD GWENER
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Penodiadau - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

6 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


7 Tachwedd 2021 DYDD SUL


8 Tachwedd 2021 DYDD LLUN


9 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
10.30 o'r gloch

Wedi ei ganslo a'i symud i 2/11/21, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

10 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER


11 Tachwedd 2021 DYDD IAU
10.00 o'r gloch

(Ch2), Finance Scrutiny Panel

12 Tachwedd 2021 DYDD GWENER
10.00 o'r gloch

Panel Caniatad Arbennig, Pwyllgor Safonau - Cyfarfod Rhithwir

13 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


14 Tachwedd 2021 DYDD SUL


15 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
1.00 o'r gloch - 3.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw a ohiriwyd o 20 Hydref (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Cyfarfod Rhithiol

16 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Cyfarfod Rhithiol

17 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER
11.19 o'r gloch

Cyarfod Rhithiol - Dim wedi'u cynnull, Ymweliadau Safle - Virtual Meeting

18 Tachwedd 2021 DYDD IAU


19 Tachwedd 2021 DYDD GWENER


20 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


21 Tachwedd 2021 DYDD SUL


22 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu), Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu)

23 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
10.30 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Penodiadau - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

24 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER


25 Tachwedd 2021 DYDD IAU
10.30 o'r gloch

Cyfarfod Rhithwir wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

2.00 o'r gloch

Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion

26 Tachwedd 2021 DYDD GWENER


27 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


28 Tachwedd 2021 DYDD SUL


29 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Cyfarfod Rhithiol

30 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
10.00 o'r gloch

Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

1 Rhagfyr 2021 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n yn fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n yn fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

2 Rhagfyr 2021 DYDD IAU
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Penodiadau - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

3 Rhagfyr 2021 DYDD GWENER


4 Rhagfyr 2021 DYDD SADWRN


5 Rhagfyr 2021 DYDD SUL