Events Calendar
30 Awst 2021 DYDD LLUN


31 Awst 2021 DYDD MAWRTH
10.00 o'r gloch - 10.30 o'r gloch

Cyfarfod Rhithwir, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

1 Medi 2021 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Rhithiol

2 Medi 2021 DYDD IAU


3 Medi 2021 DYDD GWENER


4 Medi 2021 DYDD SADWRN


5 Medi 2021 DYDD SUL


6 Medi 2021 DYDD LLUN


7 Medi 2021 DYDD MAWRTH
10.00 o'r gloch - 12.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Sgriwtini Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyfarfod Rhithiol

2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes mood i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn

8 Medi 2021 DYDD MERCHER


9 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 o'r gloch

(Ch1), Finance Scrutiny Panel

10 Medi 2021 DYDD GWENER


11 Medi 2021 DYDD SADWRN


12 Medi 2021 DYDD SUL


13 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Cyfarfod Rhithiol

1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Cyfarfod Rhithiol

14 Medi 2021 DYDD MAWRTH


15 Medi 2021 DYDD MERCHER
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Cyfarfod Rhithiol

16 Medi 2021 DYDD IAU


17 Medi 2021 DYDD GWENER
2.30 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Cyfarfod Rhithiol

18 Medi 2021 DYDD SADWRN


19 Medi 2021 DYDD SUL


20 Medi 2021 DYDD LLUN
2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

21 Medi 2021 DYDD MAWRTH
2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Cyfarfod Rhithiol

22 Medi 2021 DYDD MERCHER


23 Medi 2021 DYDD IAU
2.00 o'r gloch

Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion

24 Medi 2021 DYDD GWENER
10.00 o'r gloch - 12.30 o'r gloch

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

25 Medi 2021 DYDD SADWRN


26 Medi 2021 DYDD SUL


27 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Cyfarfod Rhithiol

28 Medi 2021 DYDD MAWRTH
2.00 o'r gloch

WEDI'I GANSLO, Cyngor Sir Ynys Môn

29 Medi 2021 DYDD MERCHER
2.00 o'r gloch

Wedi ei ganslo, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

30 Medi 2021 DYDD IAU


1 Hydref 2021 DYDD GWENER


2 Hydref 2021 DYDD SADWRN


3 Hydref 2021 DYDD SUL