Events Calendar
2 Medi 2024 DYDD LLUN


3 Medi 2024 DYDD MAWRTH


4 Medi 2024 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

5 Medi 2024 DYDD IAU


6 Medi 2024 DYDD GWENER


7 Medi 2024 DYDD SADWRN


8 Medi 2024 DYDD SUL


9 Medi 2024 DYDD LLUN


10 Medi 2024 DYDD MAWRTH


11 Medi 2024 DYDD MERCHER


12 Medi 2024 DYDD IAU
2.00 o'r gloch

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor a Zoom

13 Medi 2024 DYDD GWENER


14 Medi 2024 DYDD SADWRN


15 Medi 2024 DYDD SUL