Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Bodorgan

Cynghorydd Bryan Owen

Adlais yr Engan
Llangristiolus
Ynys Môn
LL62 5NT

01407 842114

bryanowen@anglesey.gov.uk