Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Biwmares

Cynghorydd Alun Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 715837

alunroberts3@anglesey.gov.uk