Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Goronwy Owen, Benllech

Cynghorydd Ieuan Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.gov.uk