Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Henblas, Llangristiolus

Cynghorydd Dafydd Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 848 068

dafyddroberts4@ynysmon.gov.uk