Councillors on site - 4 Hydref 2022

e.e. 31/12/2001

Include:  Cynghorwyr Co-optees

Councillors on site
Enw Amser
Cynghorydd Non Dafydd2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Jeff M Evans2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Carwyn Jones2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Aled Morris Jones2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Gwilym O Jones2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Llio Angharad Owen2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Dylan Rees2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Keith Roberts2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd