Mater - penderfyniadau

Departure Applications

13/01/2021 - Departure Applications

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.