Mater - penderfyniadau

Draft Internal Audit Strategy 2021/22

20/04/2021 - Draft Internal Audit Strategy 2021/22

Penderfynwyd cymeradwyo’r Strategaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22 a chadarnhau bod y dull a’r blaenoriaethau a amlinellir ynddi yn bodloni anghenion sicrwydd y Cyngor.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL