Mater - penderfyniadau

Cofnodion

02/02/2022 - Cofnodion

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y 12fed o Ionawr, 2022 ac fe’u cadarnhawyd fel cofnod cywir.