Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

23/05/2023 - Etholiad Is Gadeirydd ref: 3132    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 26/05/2023

Effective from: 23/05/2023

Penderfyniad:

Councillor Glyn Haynes was elected Vice-Chairperson of the Planning and Orders Committee.


23/05/2023 - Election of Chairperson ref: 3131    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/05/2023

Effective from: 23/05/2023

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Ken Taylor fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.