Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Service Reports ref: 243008/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Emotional Well-Being of Looked After Children during and after a Pandemic ref: 242908/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Materion yn Codi ref: 242808/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 242708/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Datganiad o Ddiddordeb ref: 242608/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Next Meeting ref: 243108/06/202108/06/2021Nid i'w alw i mewn
Materion Eraill ref: 242102/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Gweddill y Ceisiadau ref: 242402/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 242002/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Departure Applications ref: 242302/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Affordable Housing Applications ref: 241902/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Economaidd ref: 241802/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Applications Arising ref: 242202/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Applications that will be Deferred ref: 241702/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Ymweliad Safleoedd ref: 241602/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 241502/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn
Datganiad o Ddiddordeb ref: 242502/06/202102/06/2021Nid i'w alw i mewn