ePetition details

Adnewyddu'r gwasanaeth bws 26 llawn

Rydym yn galw ar Gyngor Sir Ynys Môn i gyfarwyddo Bysiau Arriva i adfer y gwasanaeth bws llawn 26 ar unwaith.

Gweler uchod

Dechreuwyd gan: Sioned Sinclair

Wrth gyrraedd 100 signatures bydd deiseb yn ddilys a bydd yn cael ei hystyried gan y Cyngor. Gwneir hyn mewn cyfarfod pwyllgor, y Pwyllgor Gwaith, neu'r Cyngor Llawn yn dibynnu ar natur y ddeiseb.

Roedd yr eDdeiseb hon yn weithredol rhwng 19/07/2023 a 30/08/2023 ac mae wedi dod i ben erbyn hyn.

Mae un person wedi llofnodi'r e-ddeiseb hon.