ePetition details

TEST

Nodwch yr hyn yr ydych am i'r Cyngor ei wneud / Enter what you want the council to do. TEST

TEST

Dechreuwyd gan: Ffion Thomas (TEST)

Bydd yr eDdeiseb hon yn weithredol rhwng 07/09/2023 a 19/10/2023.

Mae un person wedi llofnodi'r e-ddeiseb hon.