Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aethwy

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Enter a description

Aethwy - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau %
Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales 1091 16% Wedi'i ethol
Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 1037 15% Wedi'i ethol
Jim Evans 762 11% Wedi'i ethol
Selwyn Trefor Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 731 11% Heb ei ethol
Phil Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 712 11% Heb ei ethol
Keith Evans 506 8% Heb ei ethol
Sue James Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 409 6% Heb ei ethol
Elaine Gill UKIP Wales / UKIP Cymru 401 6% Heb ei ethol
T.Gwyn Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 361 5% Heb ei ethol
Mike Carey 340 5% Heb ei ethol
Steve Ransome Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 189 3% Heb ei ethol
Jacques Protic Annibynnol 177 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 6716
Etholaeth 5184
Number of ballot papers issued 2544
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Wyn Mummery 16% Wedi'i ethol
Meirion Jones 15% Wedi'i ethol
Jim Evans 11% Wedi'i ethol
Selwyn Trefor Williams 11% Heb ei ethol
Phil Roberts 11% Heb ei ethol
Keith Evans 8% Heb ei ethol
Sue James 6% Heb ei ethol
Elaine Gill 6% Heb ei ethol
T.Gwyn Jones 5% Heb ei ethol
Mike Carey 5% Heb ei ethol
Steve Ransome 3% Heb ei ethol
Jacques Protic 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3