Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llifon

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llifon - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau %
Gwilym Owen Jones Annibynnol / Independent 1030 35% Wedi'i ethol
Richard Anthony Dew Annibynnol / Independent 749 25% Wedi'i ethol
Glyn Jones Annibynnol / Independent 477 16% Heb ei ethol
Celfyn Wyn Furlong Plaid Geidwadol Cymru 364 12% Heb ei ethol
Peter John Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 320 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2940
Etholaeth 4134
Number of ballot papers issued 1765
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwilym Owen Jones 35% Wedi'i ethol
Richard Anthony Dew 25% Wedi'i ethol
Glyn Jones 16% Heb ei ethol
Celfyn Wyn Furlong 12% Heb ei ethol
Peter John Davies 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1