Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ynys Gybi

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Ynys Gybi - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau %
Dafydd Rhys Thomas Independent / Annibynnol 890 21% Wedi'i ethol
Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 753 18% Wedi'i ethol
John Arwel Roberts Llafur Cymru 641 15% Wedi'i ethol
Jeffrey Maurice Evans Independent / Annibynnol 585 14% Heb ei ethol
William John Chorlton Llafur Cymru 550 13% Heb ei ethol
Paula Margaret Parry Plaid Geidwadol Cymru 458 11% Heb ei ethol
Anwen Davies McCann Independent / Annibynnol 370 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4247
Etholaeth 4420
Number of ballot papers issued 1892
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Rhys Thomas 21% Wedi'i ethol
Trefor Lloyd Hughes 18% Wedi'i ethol
John Arwel Roberts 15% Wedi'i ethol
Jeffrey Maurice Evans 14% Heb ei ethol
William John Chorlton 13% Heb ei ethol
Paula Margaret Parry 11% Heb ei ethol
Anwen Davies McCann 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3