Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddona-Ward Llaniestyn / Llaniestyn Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanddona-Ward Llaniestyn / Llaniestyn Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Myrddin John Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol