Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddyfnan-Ward Llanfihangel Tre'r Beirdd/Llanfihangel Tre'r Beirdd Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanddyfnan-Ward Llanfihangel Tre'r Beirdd/Llanfihangel Tre'r Beirdd Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dorian Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwyndaf David Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol