Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddyfnan-Ward Llangwyllog / Llangwyllog Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanddyfnan-Ward Llangwyllog / Llangwyllog Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Arfon Wyn Ab Eurig Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dic Pritchard Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol