Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Richard Herbert Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Helen Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Tommy Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Helen Wyn Woodcock Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol