Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llaneugrad

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llaneugrad - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elfed Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Anwen Saunders Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwennant Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alice Jean Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Pat Singleton Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Meirion Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Olwen Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol