Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfachraeth

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfachraeth - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Edith Jean Bryant Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Owen Charles Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Bleddyn Rowlands Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Bob Wright Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol