Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair yn Neubwll

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfair yn Neubwll - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Frances May Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwilym Owen Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwynfor Lloyd Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Thomas Kilduff Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gordon Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Beryl Sailsbury Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dyfed Emlyn Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol