Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair-Mathafarn-Eithaf - Ward Llanbedrgoch / Llanbedrgoch Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfair-Mathafarn-Eithaf - Ward Llanbedrgoch / Llanbedrgoch Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Wenda Owen 120 38% Wedi'i ethol
Jenet Peers 113 35% Wedi'i ethol
Elwyn Lloyd Owen 87 27% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 320
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Wenda Owen 38% Wedi'i ethol
Jenet Peers 35% Wedi'i ethol
Elwyn Lloyd Owen 27% Heb ei ethol