Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Owen Alun Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Emlyn Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Arfon Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol