Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hanna Huws Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Bethan Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gareth Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwynfor Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alice Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dennis Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol