Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfihangel Esceifiog

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfihangel Esceifiog - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Raymond Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Catherine Jane Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Janet Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Richard Michael Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Barbara McKeaveney Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ian Wyn Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Dewi Pritchard Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Meirion Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ted Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Einion Parry Williams Welsh Labour / Llafur Cymru Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol