Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pentraeth

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Pentraeth - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hywel Hugh Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Harri Gwyn Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Megan Lloyd Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ann Mary Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Emlyn Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol