Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Wendy Ann Morris Griffiths Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Aled Morris Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Carol Ann Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ceri Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwilym Morris Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rhys Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
George Murray Stuart Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol