Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tref Alaw-Ward Llanbabo/Llanbabo Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Tref Alaw-Ward Llanbabo/Llanbabo Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Owen Glyn Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Peredur Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol