Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Trefor Owen Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Geraint Wyn Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Owain Samuel Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Iona Phillips Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ifan Rowlands Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Trefor Gwyn Rowlands Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol