Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trewalchmai

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Trewalchmai - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Elisabeth Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Edna Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Sharon Evans Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Catherine Lloyd Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Brian Veevers Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gareth Lloyd Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Helen Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol