Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Fali-Ward y Pentref / Valley-Village Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Y Fali-Ward y Pentref / Valley-Village Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gordon David Browne Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Bill Rogerson Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol