Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberffraw - Ward Ogleddol / Northern Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Aberffraw - Ward Ogleddol / Northern Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ron Hussey Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol