Canlyniadau etholiadau ar gyfer Amlwch Ward Wledig / Rural Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Amlwch Ward Wledig / Rural Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwynn Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Myrddin Wyn Owens Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gareth Winston Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gordon Warren Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol