Canlyniadau etholiadau ar gyfer Biwmares - Ward Ddwyreiniol / Beaumaris-East Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Biwmares - Ward Ddwyreiniol / Beaumaris-East Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Betty Lorraine Kotkowicz Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ronald John Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Clay Jax Theakston Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol